இரு தலைவர்களும் சொன்னதை மனதில் வைத்து நாம் செயல்பாடு வேண்டும் இடைத்தேர்தலுக்கு மத்திய படை பாதுகாப்பு மத்திய படை பாதுகாப்பு கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக மனு திமுகவை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வேட்பாளரை நிறுத்தினோம் Flight-ல் லூட்டி! போதும் போதும் என அப்டேட்டை போட்டு தள்ளும் 7ஸ்கீரின்!

உலகம்

Place the ADVERTISMENTS Here

About Us

VISITORS : 363098