யானைகள் மனிதர்களை தாக்குவது ஏன்? ரகசியம் பகிர்ந்த யானை ட்ராக்கர்...

        97

யானைகள் மனிதர்களை தாக்கும் சம்பவங்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகின்றன. இதற்குக் காரணம் என்ன? யானைகளிடம் ஒளிந்திருக்கும் ரகசியம் என்ன? உள்ளிட்ட சந்தேகங்களுக்கு யானை ட்ராக்கர் ஒருவர் அளித்த பதில், நம்மை ஆச்சரியத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது..


Share :        

VISITORS : 349075