தமிழ்நாடு

இந்தியாவை பாதிக்குமா புதிய கொரோனா ஒமிக்ரான் BF 7

        153

உலகம் முழுக்க உருமாறிய கொரோனா வகையான ஒமிக்ரான் BF 7 பரவி வருகிறது. ஒமிக்ரான் BF 7 வீரியமிக்கதா? இந்தியாவில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒமிக்ரான் BF 7 !!


Share :        

VISITORS : 349058