தமிழ்நாடு

50 ஆண்டு காலத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட சாதனைகள் என்னென்ன?.. விளக்கும் பிரம்மாண்ட கண்காட்சி | ADMK Exhibition

அதிமுக மாநாடு நடைபெறவுள்ள மைதானத்தில் கடந்த 50 ஆண்டு காலத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

00 Comments

Leave a comment