தொழில்நுட்பம்

‘NISSAN ONE’ வெப் பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கும்

‘NISSAN ONE’ வெப் பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கும்

 

நிசான் மோட்டார் இந்தியாவில் ‘NISSAN ONE’ எனப்படும் வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட சிங்கிள்-ஆன் வெப் பிளாட்ஃபார்மை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

இந்த புதுமையான வெப் பிளாட்ஃபார்ம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு அம்சங்களை வழங்க உள்ளது.

00 Comments

Leave a comment