உலகம்

பகுதியளவு வெளியேறிய இஸ்ரேல் ராணுவம்

பகுதியளவு வெளியேறிய இஸ்ரேல் ராணுவம்

காசாவின் தெற்கு பகுதியில் இருந்து படைகளை வாபஸ் வாங்கியது இஸ்ரேல் ராணுவம்...

ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எதிரான போர் தொடங்கி சரியாக 6 மாதங்கள் நிறைவான நிலையில் பகுதியளவு திரும்ப பெற்றது...


 

00 Comments

Leave a comment